De sporter

De sporter

Matchpoint Sportmaatje is voor mensen die na hun revalidatie door willen gaan met sporten en bewegen. Sporten is leuk en belangrijk voor iedereen, dus ook voor mensen met een beperking. Soms lukt het niet alleen en is hulp nodig om te kunnen sporten en bewegen.

Wat zijn de mogelijkheden
De hulp en ondersteuning die nodig is verschilt per persoon. Daarom wordt de hulpvraag altijd individueel besproken. Denk aan hulp bij vervoer van en naar de sportlocatie, hulp bij het sporten zelf (bijvoorbeeld zwemmen) of bij het omkleden. Liever samen met iemand sporten omdat het gezellig is en stimuleert? Ook dat is mogelijk.

Hoe werkt Matchpoint Sportmaatje
Via het mailadres laat je je interesse in een sportmaatje weten. Dan neemt de coördinator Matchpoint Sportmaatje contact met jou op voor een intakegesprek. Na de inventarisatie stellen jullie samen een profiel op. Hierin staat wat de hulpvraag is, welke sport je graag uit wilt oefenen (en hoe vaak) en wat je van een sportmaatje verwacht. Na de inventarisatie gaat de coördinator op zoek naar een goede match. We maken hiervoor gebruik van al bekende vrijwilligers of doen een oproep bij vrijwilligersorganisaties of via social media.

Soms is het nodig een afspraak te maken met een medewerker van Bureau Sport van Beatrixoord. Deze medewerker kan beoordelen of extra instructies nodig zijn voor de vrijwilliger. Als een sportmaatje is gevonden, volgt een kennismaking tussen sporter en sportmaatje én een gesprek met de coördinator van Matchpoint Sportmaatje. Is de match gelukt, dan worden de afspraken op papier vastgelegd. Als alles is geregeld, dan kunnen jullie samen afspraken maken om te gaan sporten!

Hoe gaat het verder
Nadat een match is ontstaan, volgen twee evaluatie momenten. De coördinator neemt na 6 weken en na 3 maanden contact op met de sporter en met het sportmaatje. Als alles goed verloopt stopt de rol van Matchpoint Sportmaatje. Jullie gaan samen verder.

Wie zijn de Sportmaatjes
Je kunt even kijken onder het kopje ‘vrijwilliger’, maar we vinden het belangrijk dat de vrijwilliger een betrouwbaar persoon is. Hij of zij moet dan ook een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ inleveren maar ook een gedragscode ondertekenen. We gaan er vanuit dat iedereen respectvol omgaat met een ander.

Nog even dit
Veilig sporten staat voorop. Het is daarom belangrijk dat je als sporter instructies op kunt volgen. Ook vragen we je de gedragscode te respecteren. Meer uitleg hierover krijg je tijdens het intakegesprek.

Aanmelden of meer informatie?
Wil je jezelf aanmelden of heb je nog vragen? Mail dan naar: matchpointsportmaatje@cvr.umcg.nl
Na ontvangst van je aanmelding nemen we contact met je op.