Doneer

  • Stichting BEA steunen

Stichting Bewegen en Ademhalen (BEA) heeft een duidelijke missie: zij wil mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk stimuleren om te bewegen en te sporten. Met uw steun kan Stichting BEA deze missie verwezenlijken.
Stichting BEA is deels afhankelijk van donaties van particulieren, fondsen en bedrijven. Wilt u hier meer over weten? Of wilt u een donatie geven aan Stichting BEA? Mail dan naar sportcomplex@umcg.nl.
  • Doelstellingen

Mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk stimuleren om te bewegen en te sporten. Daar gaat Stichting BEA voor! Daarnaast wil Stichting BEA in de toekomst in samenwerking met het UMCG Centrum voor Revalidatie (CvR) hét expertisecentrum van Noord-Nederland zijn op het gebied van sporten en bewegen met een lichamelijke beperking en/of chronische ziekte.
  • Realisatie doelstellingen

Om de doelstellingen te realiseren beschikt Stichting BEA over het sportcomplex met verschillende accommodaties. Naast de verhuur van accommodaties, wordt er onder andere ingezet op het aanbieden van sport- en beweeggroepen. Stichting BEA heeft een uniek en uitgebreid sportaanbod voor mensen met een lichamelijke beperking en/of chronische aandoening.
  • De bestuurssamenstelling

–    E.K. Tuinier: Bestuurslid
–    H.G. Schut: Bestuurslid
–    A.J. Smedeman: Penningmeester
–    M.G. van Sebille: Voorzitter