Doneer

  • BEA steunen

De stichting Bewegen en Ademhalen heeft een duidelijke missie: zij wil mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk stimuleren om te bewegen en te sporten. Met uw steun kan de stichting de doelstellingen verwezenlijken.
Aangezien de Stichting BEA voor een deel afhankelijk is van schenkingen van particulieren, fondsen en bedrijven willen we u graag informeren over hoe u de stichting door middel van een schenking kunt steunen.
  • Doelstellingen en beleidsplan

Doelstelling: Mensen met een lichamelijke beperking zoveel mogelijk stimuleren om te bewegen en te sporten.
Hoofdlijnen beleidsplan: Naast de hoofddoelstelling wil de stichting in de toekomst in samenwerking met het UMCG Centrum voor Revalidatie (CvR) hèt expertisecentrum van Noord Nederland zijn op het gebied van sporten en bewegen met een lichamelijke beperking en chronische ziekte.
  • Realisatie doelstellingen

Om de doelstellingen te realiseren heeft de stichting beschikking over het sportcomplex met verschillende accommodaties. Naast het verhuur van accommodaties, wordt er onder andere ingezet op het aanbieden van sport- en beweeggroepen voor de doelgroepen. De stichting heeft een uniek en uitgebreid aanbod voor de specifieke doelgroepen.
  • De bestuurssamenstelling

–    E.K. Tuinier: Bestuurslid
–    H.G. Schut: Bestuurslid
–    A.J. Smedeman: Penningmeester
–    M.G. van Sebille: Voorzitter