portfolio image

Huis voor de Sport Groningen

Blijf Bewegen!

Huis voor de Sport Groningen maakt zich sterk voor een actieve en gezonde leefstijl in de provincie Groningen. Huis voor de Sport Groningen wil zoveel mogelijk Groningers in beweging brengen en houden door het ontwikkelen en organiseren van sport- en beweegprojecten. Dit doet Huis voor de Sport Groningen lokaal op beleids, coördinerend en uitvoerend niveau. Met sport en bewegen als middel wordt een gezond en vitaal Groningen gestimuleerd, waarin mensen verbonden zijn met elkaar.