portfolio image

UMCG Centrum voor Revalidatie

Het UMCG Centrum voor Revalidatie (CvR) wil haar patiënten/cliënten zo optimaal en zo autonoom mogelijk laten participeren. Sporten en bewegen leveren hierin een belangrijke bijdrage. Sport en bewegen zorgen niet alleen voor de bevordering van de fysieke mogelijkheden, maar ook voor het verleggen van grenzen, het krijgen van plezier in bewegen met als gevolg het optimaliseren van het welbevinden en de reactivering van de maatschappelijke participatie. Sport en bewegen geeft vertrouwen, trots en uitdaging. Daarnaast heeft sport een positief effect op de gezondheid en zorgt het voor preventief onderhoud van body & mind. Ook binnen de revalidatiebehandelingen is sporten en bewegen van groot belang. ‘Bewegen’ is kernthematiek van revalidatie, het is bepalend voor het menselijk functioneren, voor het ‘zijn’. Dat wordt te meer duidelijk wanneer bewegen moeilijk of zelfs onmogelijk is door bijvoorbeeld een beroerte, hartinfarct of dwarslaesie. Het leven komt in een stroomversnelling, staat ‘op zijn kop’, fysiek, mentaal en emotioneel” (Oratie L. van der Woude, 2009). Het CvR verstevigt haar bijdrage in de participatie van haar patiënten/cliënten door Bewegen & Sport als strategische keuze en als een van haar speerpunten te benoemen.