portfolio image

Hanze Instituut voor Sportstudies

Het Instituut voor Sportstudies (HIS) van de Hanzehogeschool Groningen biedt als enige sportinstituut in Nederland de mogelijkheid om een brede en geïntegreerde sportopleiding op hbo-niveau te volgen. Dat betekent dat de studenten vanaf het eerste jaar alle mogelijke beroepsrollen uit de sportwereld leren kennen. Daarbij ontwikkelen zij de basisvaardigheden (competenties) die ze nodig hebben om een beroep in de sportwereld professioneel in te vullen. Er zijn vier kernwaarden gedefinieerd voor het HIS, te weten Passie, Innovatie, Betrokkenheid en Kwaliteit. Deze kernwaarden hebben tot de volgende missie geleid: We willen als waardegedreven organisatie kenniswerkers in de sport leren het beste uit zichzelf en anderen te halen, met als doel op inspirerende wijze de beroepspraktijk te innoveren.